środa, 22 grudnia 2010

"Z ostatniej chwili": Dzięki Oldze Zuchorze dowiedziałem się o takiej inicjatywie
http://budzet2011.dlalodzi.info/
Swoje uwagi, po lekturze całego załącznika do projektu budżetu, sformułowali:
Tomek Bużałek (Inicjatywa na rzecz Przyjaznego Transportu),
Kasia Mikołajczyk (fundacja "Fenomen"),
Jarek Ogrodowski ("Szacunek dla Łodzi"),
Łukasz Prykowski ("Łodzianie Decydują")
Patrycja Wojtaszczyk (fundacja "Fenomen"),
strasznie postępowi konserwatyści, ekolodzy i demokraci zarazem, ludzie mądrzy, których poglądom na rozwój Łodzi ufam. Ułatwili mi wyrobienie własnej opinii na temat kontrowersyjnych pozycji budżetu.

Zacząłem się wgryzać w projekt budżetu, a właściwie w załącznik do projektu, zawierający na 380 stronach zatrzęsienie tabelek, w których bardzo trudno jest się połapać. Oto co mi się udało ustalić po pierwszym dniu mierzenia się z dokumentem.

Orientacyjny spis treści, którego próżno szukać i na początku, i na końcu załącznika. Numery stron są zgodne z rzeczywistą numeracją z czytnika pdf, a nie z umieszczoną na stronach dokumentu:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
1-9

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok – projekt
10-11

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok – projekt
12-13

Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg źródeł z podziałem na
bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE – projekt
14-36

Dochody miasta Łodzi na 2011 rok związane z realizacją zadań:
z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie
porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt
37-42

Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z podziałem
na bieżące i majątkowe – projekt
43-53
Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w układzie działów i rozdziałów
- projekt
54-67
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok – projekt
68-72
Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg zadań - projekt
73-89
Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – projekt
90-94

Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok – projekt
95-98

Przychody i rozchody w 2011 roku.
99

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii
100
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
101
Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Wydatki finansowane z z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne
102

Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych
miasta Łodzi na 2011 rok.
103-140

Projekt budżetu na 2011 r.
141-304 (od 274 ponownie te same jednostki)

Zadania zlecone
305-308
Wydatki zadania zlecone
309-328
Wydatki zadania z porozumień
329-340

Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura dochodów ogółem.
343
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura dochodów według rodzajów.
344-349
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem.
350
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne.
351
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura wydatków według działów ogółem.
352-353
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne.
354-358
Projekt budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne.
359-362
Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2011.
363-367
Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2011.
368-372
Zestawienie wydatków ogółem w wydziałach realizujących budżet
373-374
Zestawienie dochodów ogółem na zadania własne
w działach klasyfikacji budżetowej
w wydziałach realizujących budżet na rok 2011.
375-378
Zestawienie dochodów ogółem w wydziałach realizujących budżet
379
Projekt budżetu na 2011 r. Zadania majątkowe
380

Co więcej? Zająłem się działką najbardziej interesującą czyli inwestycjami w infrastrukturę transportową. Na 353 stronie (str. 375) znajduje się mało czytelny (3D!) wykres struktury wydatków według działów ogółem. Na tyle na ile potrafię dobrze go zinterpretować, widzę że wydatki na transport i łączność zajmują drugie miejsce z udziałem 19,2% całości (615 669 969 PLN). Idę dalej, wpisuję w wyszukiwaniu frazę "targ" i pominąwszy fragmenty o targach i przetargach, na stronie 75 (77) trafiam na zadanie kod 2111362 "Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)"; poza tym, na stronie 302 (313) znajduję to samo zadanie. Wracam do tabeli z wydatkami majątkowymi budżetu miasta wg zadań i robię za pomocą arkusza kalkulacyjnego zestawienie największych przyszłorocznych inwestycji w transporcie (pogrubieniem wyróżniłem inwestycje w transport alternatywny względem samochodowego):

 1. Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II 35 000 000 PLN
 2. Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza I 33 000 000 (oba zadania ukryte w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska")
 3. Modernizacja ul. Rudzkiej 21 000 000
 4. Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka 13 069 499
 5. Budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej 10 000 000
 6. Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej 10 000 000
 7. Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I 9 855 397
 8. Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową 9 000 000
 9. Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew 6 960 000
 10. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A1) 5 000 000
 11. (10 miejsce ex aequo) Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska - Limanowskiego 5 000 000
 12. Przebudowa ul. Piotrkowskiej I etap - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej 4 550 000
 13. Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta 4 000 000
 14. Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem 3 500 000
 15. Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna 3 000 000
 16. (15 miejsce ex aequo) Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) 3 000 000
 17. (15 miejsce ex aequo) Przebudowa ul. Przędzalnianej na odc. ul. Milionowa - ul. Tymienieckiego wraz z murem oporowym 3 000 000
 18. (15 miejsce ex aequo) Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14 3 000 000
 19. (15 miejsce ex aequo) Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej 3 000 000
 20. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu 2 500 000
 21. (20 miejsce ex aequo) Modernizacja nawierzchni drogowych 2 500 000
 22. (20 miejsce ex aequo) Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego) 2 000 000
 23. (20 miejsce ex aequo) Przebudowa ul. Zakładowej 2 000 000
C.D.N. Zostało 25 (?) godzin na przesyłanie własnych uwag do projektu budżetu...

5 komentarzy:

 1. Dla leniwych i ufnych polecam budzet2011.dlalodzi.info - tylko do końca dnia!

  A co do inwestycji niesamochodowych to rozważ zaznaczenie jeszcze pkt 5 - mam nadzieję, że dotyczy on planów (zapowiadanej) budowy sygnalizacji dla pieszych na skrzyżowaniu Maratońskiej i Wróblewskiego, ponieważ aktualnie przez tę autostradę przejść nie można, a zatem poprawi się jakość transportu pieszego.

  Gratuluję także - w tym miejscu po raz kolejny - kurczącemu się miastu inwestowania w tramwaj na Olechów. Nowosolna już czeka. I Kalonka, a tam to kolej linowa, bo nierówno.

  OdpowiedzUsuń
 2. Nie jestem do końca zadowolona z tych uwag, które powstały na linkowanej przez Miśka stronie. Z częścią się nie zgadzam, pewnie gdybym miała więcej czasu dopisałabym jeszcze kilak innych. Ale po to są (były) formularze gotowce by sobie wybrać co i dlaczego sie popiera lub nie.
  Poza tym do rozkminienia jest pozycja 1 i 2 z powyższego wypisu - czyli: o co chodzi z ową modernizacją linii? Zauważyliście jakieś znaczące inwestycje z fazy I?
  Szykuje się mały wdip :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Co to jest "wdip"?
  Jeżeli chodzi o programy modernizacji infrastruktury tramwajowej, to ja wiem tyle:
  http://forum.gazeta.pl/forum/w,391,114378395,114378395,Planowane_inwestycje_torowe_w_latach_2010_2012.html

  i w zasadzie jest to jedyne źródło informacji na ten temat.

  OdpowiedzUsuń
 4. @Patsy - prosiłem i groziłem i robiłem jeszcze kilka innych rzeczy, ale na koniec zostałem z bardzo enigmatycznymi wpisami kilku osób i to było best, co można z tego było wyciągnąć. wiem, że są one skrótowe i że absolutnie nie wyczerpują tematu i do tego praktycznie nie ma żadnych propozycji w zamian, ale odpowiedź jest jedna - goniący termin. zeszłym razem (konsultacje studium 21 grudnia) skończyło się to pracami nad regulaminem konsultacji społecznych, tym razem... nie wiem, czy skończy się czymkolwiek. oby jednak skończyło się przycięciem najbardziej bezsensownych wydatków.
  @modernizacja - tego nie wie nikt; podejrzewam, że to jest zadanie zbiorcze, zmontowane sztucznie albo w tym roku, albo w poprzednim, żeby wpisać w nie twórczo wszystko, co się nagle wydarzy (no nagła naprawa czegośtam, tak jak w tym roku Konstytucyjna). taki wentyl bezpieczeństwa w ogólnym bałaganie. a czemu aż dwa projekty? a czemu nie?
  @treść notki - różnie mnie już nazywano, ale konserwatystą (nawet postępowym) jeszcze nie ;-) skąd ten pomysł?

  Jarek O.

  OdpowiedzUsuń
 5. No jak to, skąd? A jak nazwać ludzi, którzy własnymi piersiami bronią fragmentu muru zamykającego zachodnią pierzeję placu Reymonta? Obrońców dziedzictwa materialnego miasta? Zdaje się, że Weronika Wiśniewska (mama Magdy, znanej Kubie Zasinie i żona Mirosława, znanego większości nam) w "Krajobrazach codziennych" tworząc na potrzeby pracy naukowej kategorie ludzi, wydzieliła konserwatystów w opozycji do modernistów.

  OdpowiedzUsuń